Návrh na přejmenování Zoo Dv. Králové n. L.

Pro maximalní podporu záměru přejmenování Zoo Dvůr Králové byla dne 31. 5. 2005 zahájena (při příležitosti vzpomínkovéhi pietního aktu k pátému smutnému výročí odchodu Joseva Vágnera) petiční akce jako snaha o maximální podporu návrhu na přejmenování Zoo Dvůr Králové nad Labem na Zoo – Safari Josefa Vágnera.

Z tohoto důvodu a pro velký zájem veřejnosti se tato aktivita stala jedním z cílů nadace.

Dovolujeme si pro Vaši informovanost předložit náš původní návrh na přejmenován zoo ze dne 8. 4. 2005 a připojit i některé z původnách významných dokumentů, které nás utvrzují v přesvědčení, že návrh se setkává s pozitivním ohlasem, bude projednán a odsouhlasen a naše zoo bude k uctění památky Josefa Vágnera a ocenění jeho celoživotního díla přejmenována.
Jednáme intenzivně se zástupci jednotlivých poslaneckých klubů KÚ, budeme přizváni postupně k obhajobě návrhu i do jednotlivých vztažných výborů při KÚ KHM. Jsme velice rádi, že záležitost byla jednomyslně podpořena i zastupiteli města Dvora Králové nad Labem na jejich zasedání ze dne 14. 6. 2005.
Pozitivní ohlas v pol. stranách a seskupeních, kde jsme prozatím návrh pojednávali, nás utvrzuje v přesvědčení, že záměr má plnou podporu nejen občanú, ale i jimi zvolených zastupitelů na komunální i vyšší politické úrovni.

Prosíme Vás proto, abyste se laskavě s obsahem této naší aktivity senámili a všem, kteří chtějí podpořít myšlenku přejmenování Zoo Dvůr Králové na Zoo – Safari Josefa Vágnera, velice děkujeme za vytištění přiložených petičních archů, jejich rozšíření mezi co nejširší veřejnost a po podepsání jejich originálů navrácení poštou na danou adresu. Děkujeme.

PETIČNÍ ARCHY PŘEJMENOVÁNÍ ZOO