Nová korespondence přejmenování zoo

Nová korespondence NADACE za účelem přejmenování:

MUDr. J. Vambera – člen rady Královehradeckého kraje:
a) NADACE panu Dr. Vamberovi (květen 2006)
b) NADACE panu Dr. Vamberovi (srpen 2006)
c) Dr. Vambera v_odpovedi NADACI

Ing. P. Bradík – hejtman Královehradeckého kraje
a) Ing. Bradík píše NADACI

H. Dohnálek – 1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje
a) H. Dohnálek píše NADACI

Články v médiích
a) Ecomonitor