EXPOZICE JOSEFA VÁGNERA V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ

V neděli 26. května by se dožil 85 let Ing. Josef Vágner, CSc. Při této příležitosti byla v Královédvorské zoo v Galerii Zdeňka Buriana otevřena stálá výstava „Velké africké transporty Josefa Vágnera“. Expozice Velké africké transporty Josefa Vágnera vznikla ve spolupráci zoo s Nadací Josefa a Zdenky Vágnerových za přispění finanční podpory Královéhradeckého kraje. Řada exponátů pochází přímo z dědictví Josefa Vágnera. Na ztvárnění expozice se podíleli […]

Read More »

Nová korespondence přejmenování zoo

Nová korespondence NADACE za účelem přejmenování: – MUDr. J. Vambera – člen rady Královehradeckého kraje: a) NADACE panu Dr. Vamberovi (květen 2006) b) NADACE panu Dr. Vamberovi (srpen 2006) c) Dr. Vambera v_odpovedi NADACI – Ing. P. Bradík – hejtman Královehradeckého kraje a) Ing. Bradík píše NADACI – H. Dohnálek – 1. náměstek hejtmana Královehradeckého […]

Read More »

Jednání krajského zastupitelstva – přejmenování

Dne 22. 9. 2005 se konalo v Hradci Králové jednání Krajského Zastupitelstva, kde pod bodem jednani c) 45 bylo velkou většinou zastupitelů (33 PRO, 2 PROTI, 5 ZDRŽELO) doporučeno Představenstvu ZOO a.s. zapracovat název SAFARI i jméno Josefa Vágnera do názvu, a to s terminem do 31. 3. 2006. Protože Zastupitelé Kraje pouze doporučili rokonání, […]

Read More »

Návrh na přejmenování Zoo Dv. Králové n. L.

Pro maximalní podporu záměru přejmenování Zoo Dvůr Králové byla dne 31. 5. 2005 zahájena (při příležitosti vzpomínkovéhi pietního aktu k pátému smutnému výročí odchodu Joseva Vágnera) petiční akce jako snaha o maximální podporu návrhu na přejmenování Zoo Dvůr Králové nad Labem na Zoo – Safari Josefa Vágnera. Z tohoto důvodu a pro velký zájem veřejnosti […]

Read More »