PUBLIKAČNÍ ČINNOST

SEZNAM PRACÍ

a)      knižní publikace

 1. Sen Safari, nakl. Kruh, Hradec Králové, 1971

  Sen safari

  Sen safari

 2. Simba a ti druzí, nakl. Svoboda, Praha, 1972

  Simba a ti druzí

  Simba a ti druzí

 3. Safari pod Kilimanžárem, Mladá letá, Bratislava, 1974
  Safari pod Kilimandžárom

  Safari pod Kilimandžárom

  Safari pod Kilimandžárem (HU)

  Safari pod Kilimandžárem (HU)

  Safari pod Kilimandžárem (RUS)

  Safari pod Kilimandžárem (RUS)

 4. Mzuri Africa, nakl. Kruh, Hradec Králové, 1975

  Mzuri Africa

  Mzuri Africa

 5. Afrika – ráj a peklo zvířat, nakl. Svoboda, Praha, 1978

  Afrika – ráj a peklo zvířat

  Afrika – ráj a peklo zvířat

 6. Lev nie je králom zvierat, nakl. Obzor, Bratislava, 1978

  Lev není králem zvířat (RUS)

  Lev není králem zvířat (RUS)

 7. Afrika – život a smrt zvířat, nakl. Svoboda, Praha, 1978

  Afrika – život a smrt zvířat

  Afrika – život a smrt zvířat

b)      projekty rozsáhlejšího významu

 1. Studie souboru staveb oddělení Safari Zoo Dvůr Králové n. L. (117 miliónů Kčs). Schváleno usnesením Rady Vč KNV č. 168/1970 jako etapová výstavba do r. 1980.
 2. Státní projekt výstavby Východočeské zoologické a botanické zahrady na léta 1975 až 1985 (282 miliónů Kčs). Schváleno usnesením vlády ČSR číslo 24 z ledna 1974.
 3. Projekt vědeckovýzkumného ústavu, kliniky, karantény a pathologického pavilonu Vč Zoo (29 miliónů Kčs). Schváleno Radou V4 KNV č. 213 z 24. 10. 1977.

c)      původní vědecké práce, přednášky

 1. Bauml¨wen in Kiegezi-Ishasha Gebiet, přednáška na IX. mezinárodním koloquiu university v Lipsku – NDR, 10. – 13. 10. 1968.
 2. Der Fang, Transport und Aklimatization afrikanischer Tiere, přednáška pro zoologickou společnost v Erfurtu – NDR, říjen 1971.
 3. Better Exploatation of Game Animals form the Point of Wiew of Intensive Exploatation of poor Unfertile Areas of Africa, přednáška na Mezinárodním symposiu ČSAV, a VŠZ o výzkumu zemědělství a výživy v rozvojových zemích, 19. 20. 11. 1972, Liblice u Prahy.
 4. Capture and Transport of Animals from Africa to the Zoological Garden of Dvůr Králové n. Labem, Czechoslovakia 1967 to 1972, Akademie der Wissenschaften der DDR Berlin, XV. mezinárodní symposium o nemocech zoozvířat v Kolmaarden 1973, Švédsko.
 5. Project of Import of Animals from Africa to the ZOO-Garden in Dvůr Králové, Sborník VŠZ v Praze, ITSZ č. 6, 1973
 6. The Capture and Transport of African Animals, ZOO International Yearbook č. 14, 1974, Londýn.
 7. Conservation of East African Nature, Erich – Vágner, Silvaecultura Tropica et Subtropica, č. 4, 1976.
 8. Study of Potential Economic Exploatation of Lamu, Garissa and Tana River Districts in Kenya – Africa, Sborník VŠZ v Praze, ITSZ č. 7, 1974.
 9. Project on Economic Exploatation of Lamu, Garissa and Tana River District in Kenya, projekt pro možnost osídlení levého břehu řeky Tana, vypracován pro potřebu Keňské vlády (Ministry of Agriculture and Wildlife), 1974.
 10. Some Notes on Caprture, Transport and Quarantine of Wildlife African Animals and their Breeding in Czechoslovakia, Akademie der Wissenschaften der DDR Berlín, XVII. mezinárodní symposium o nemocech zoozvířat, Tunis, 1975.
 11. Occurance and Canching of White Rhinoceros (Ceratotherium simus cottoni) in the Province Upper Nile – South Sudan, Sborník VŠZ, ITSZ, č. 8, 1975.
 12. Geragelte Zucht von Huftieren in Gefangenschaft, Akademie der Wissenschaften der DDR, XVII. mezinárodní symposium o nemocech zoozvířat, Insbruck, Rakousko, 1976.
 13. Preventivní periodické prohlídky zaměstnanců zoologické zahrady (Šimko, Spousta, Vágner, Landsperský, Zimová), Mezinárodní symposium o nemocech z povolání v Košicích, červenec 1976
 14. A New Giraffe House at the Zoo Dvůr Králové nad Labem, Der Zoologische Garden Berlín, 1976.
 15. Feeding of African Rhinoceros after their Capture during Transport and in Caprivity, International ZOO Yearbook č. 18, 1977.
 16. Facilitíes for Keeping and Breeding of Hoofer Animals at the Zoo Garden Dvůr Králové n. L., Czechoslovakia, Der Zoologische Garden Berlin, 1977
 17. Behandlung und Heilen der komplizierten Fraktur der mandibulen und nasalen Knochen bei Bongo (Boocercus euryceros) im Zoologichen Garden Dvůr Králové n. L., Akademie der Wissenschaften der DDR, XX. mezinárodní symposium o nemocech zoozvířat ve Dvoře Králové n. L., 1978
 18. Frequency, Behaviour and Contents of the Herds of Elephant Population in East Africa, Zoologická zahrada Dvůr Králové – vědecký sborní Maneat Natura č. 1, 1978.

d)      filmy

 1. Star of the South, Eurofrancefilm – producentka paní Ducheaeue, spolurežie a natáčení nebezpečných pořadů s težkými divokými zvířaty, 1969 a 1970
 2. Přírodovědný seriál pro Ivana Thorse, Californie, USA, o odchytu, chování a životě žiraf, slonů, nosorožců a zeber, 1971, 1972, 1974
 3. Výukový program UNESCO – videofon Nairobi – München, oskytnutí 186 vybraných barevných diapozitivů, 1970 – 1975.

e)      Československá televize

 1. 23 krátkých pořadů o práci v Zoo Dvůr Králové a o expedicích pracovníků Vč ZOO do Afriky – průběžně
 2. Šesti dílný televizní seriál Přivezte je živá, 1971 – 1972, 88 minut
 3. Safari – 13 dílný televizní seriál, 1977 – 78, 6 hodin 48 minut
 4. 14 informačních pořadů v krajských televizních novinách
 5. Čtyři pořady pro mládež Vlaštovka
 6. Dva pořady pro televizi NDR – do seriálu Světová ZOO, 38 minut, 1977
 7. Pořad Archa Noem an der Elbe, o transportu zvířat pro Zoo Dvůr Králové, Hamburský televizní okruh, NSR, 1971

f)        populárně vědecké a publicistické články

 1. Deníky ČSR – Rudé Právo, Pochodeň, Mladá Fronta, Práce, Zemědělské noviny a další. Přes 250 článků.
 2. Týdeníky ČSR – Květy – 13 dílný seriál, 1969 – 70
 3. Svět socialismu – třikrát 20dílný seriál, 1973 – 5
 4. Život – 24 dílný seriál, 1976
 5. Týdeník Čs. televize – 10 dílný seriál, 1977