FOUNDATION

Logo nadace

Logo nadace

AKTIVITY NADACE:

PŘEJMENOVÁNÍ ZOO DVŮR KRÁLOVÉ

EXPOZICE JOSEFA VÁGNERA

EXPO SILVA REGINA

VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE

 

 

 

CÍLE NADACE:
– podpora, šíření a provozování autorských děl (literárních i filmových) Josefa a Zdenky Vágnerových (knihy, pohledy, reklamní a propagační tiskoviny apod.)
– provozování expozoční výstavní činnosti a přednáškové činnosti s cílem přispívat k rozvoji duchovních hodnit, které Josef a Zdeňka Vágnerovi svým dílem zanechali kulturnímu světu
– podpora dosažení přjemenování Zoo a.s. ve DVoře Králové n. L. na Zoo – Safari Josefa Vágnera a.s. ve Dvoře Králové n. L.
– Podpora neziskových organizací posobného zaměření
– Podpora zoo ve Dvoře Králové n. L., ochrana a podpora její fauny a flory, zejména popora zachování a dokončení části zvané “safari”, sponzorství
– Vybudování Muzea Josefa Vágnera v prostorách zoo ve Dvoře Králové n. L.

Statut nadace (celé znění v pdf) zde k nahlédnutí.

PŘEDSTAVENÍ ZAKLADATELŮ NADACE:

Pavel Vágner

Pavel Vágner

PAVEL VÁGNER
Narodil se 17. 12. 1951, je uměleckým kovářem (www.kovarnavagner.xf.cz). Vychoval čtyři děti, z nichž nejstarší syn Pavel spolupracuje s otcem v jeho kovárně. Syn Robert po návratu z Irska nastoupol jako manžer u zahraniční společnosti a třetí syn Marián pracuje v zahraničí. Nejmladší dcera Zuzana právě vystudovala vysokou školu v Praze – obor sociálních věd.

 

Ing Jana Hetfleischová

Ing Jana Hetfleischová

ING. JANA HETFLEISCHOVÁ
Narodila se 4. 1. 1954, absolvovala Střendí ekonomickou školu v Trutnově a Vysokou školu zemědělskou v Praze – obor provozní ekonomie. V Zoo Dvůr Králové n. L. pracovala osmnáct let. V současnosti pracuje ve funkci ekonomké ředitelky výrobního družstva s 830 zaměstnanci. Má dva dospělé syny. Starší Jan je soukromý podnikatel a mladší Jiří pracuje jako grafik.

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Vágnerová

Ing. Lenka Vágnerová

ING. LENKA VÁGNEROVÁ
Narodila se 22. 4. 1956, absolvovala Střední zemědělsko – technickou školu v Hradci Králové – obor veterinární a Vysokou školu zemědělskou v Praze – obor zootechnika. V zoo pracovala téměř šestnáct let. V současnosti pracuje jako soukromá podnikatelka v oblasti mezinárodního zasilatelství. Má tři dospělé dcery. Nejstarší Markéta je zaměstnána ve společnosti DHL jako IT pracovník, prostřední Veronika žila a pracovala sedm let v USA a po návratu do ČR soukromě podniká, nejmladší dcera Lenka podniká, jako její matka, v oboru zasilatelství.

DALŠÍ DĚTI JOSEFA A ZDENY VÁGNEROVÝCH:

JOSEF VÁGNER (1948 – 2003) a ZDENĚK VÁGNER (1950 – 2007)
Dlouhá léta se svým otcem spolupracovali na realizaci jeho snů a platili za znalce africké přírody. Obzvláště Zdeněk prožil v Africe, která mu učarovala, téměř třicet let svého života.