ÚVOD

Pro vodu v policejní stanici
Odchyt žirafy
Odchyt antilopy
Vzácný úlovek
Příprava na přepravu
Nakládka žirafy
Překládání v Mombase
Proti proudu Labe konečně domů
Po smrti Josefa a Zdeny Vágnerových, kteří celý svůj život prosazovali krásnou myšlenku ochrany přírody a velkou část své životní pouti zasvětili výstavbě unikátní Zoo – Safari ve Dvoře Králové nad Labem, se jejich děti Jana, Lenka a Pavel rozhodli zachovat odkazu rodičů a založili „Nadaci Josefa a Zdeny Vágnerových“ (založena dne 5. 5. 2008). Současně vybudovali trvalou expozici „Africké výpravy Josefa Vágnera“ v zámku Staré Hrady u Libáně na Jičínsku (otevřena dne 31. 5. 2008).
Trvalá expozice byla po 5 letech přemístěna do prostor reprezentativní vily v areálu ZOO Dvůr Králové a její provoz byl slavnostně zahájen v květnu roku 2013.
Věříme, že pro Vás budou tyto stránky trvalým obohacením a že se nám i s Vaší pomocí podaří uchovávat, rozšiřovat a doufejme i dokončit některou odvážnou „Vágnerovu myšlenku“.

.Sen safari / Safari Dream
Zdena a Josef Vágnerovi

 Dne 14. 12. 2018 byla v Safari Parku Dvůr Králové slavnostně představena reedice knihy Zdeny a Josefa Vágnerových – SEN SAFARI/SAFARI DREAM. Vydání této reedice se uskutečnilo zejména díky skvělé podpoře partnerů a sponzorů vydání, kterým tímto velmi děkujeme.

Nové vydání Sen Safari

Nové a původní vydání knihy

Nové a původní vydání knihy

Nové a původní vydání knihy
Více k slavnostnímu představení knihy se dočtete v článku královédvorského safari parku – Představení knihy Sen safari.

Vydání této knihy bylo finančně podpořeno zejména těmito partnery:

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Královehradecky kraj

Lesy ČR

Lesy ČR

Město Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem

Safari Park Dvůr Králové

Safari Park Dvůr Králové


Sedm výprav Josefa Vágnera

Dne 30. 5. 2016 proběhlo vysílání posledního dílu tohoto seriálu.
Všechny díly můžete zhlédnout v archivu TV NOE (viz odkazy níže)

Na TV NOE můžete shlédnout seriál Sedm výprav Josefa Vágnera.
Dramaturgie pořadu je postavena jako 7 návštěv – sedm výprav – televize Noe v ZOO Dvůr Králové. Moderátor bude besedovat s ředitelem ZOO MVDr. Přemyslem Rabasem a předsedkyní Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových Ing. Lenkou Vágnerovou, dcerou Josefa Vágnera. V průběhu pořadu budou promítány archivní ukázky z Afriky i záběry z dnešní ZOO, čteny příběhy z knih Josefa Vágnera, ale také Alfréda Brehma a Bernarda Grzimka, legendárních předchůdců Josefa Vágnera. Každý díl bude zároveň zaměřen na některé ohrožené živočichy a jejich záchranu.

1. díl je k zhlédnutí zde v ARCHIVU TV NOE
2. díl je k zhlédnutí zde v ARCHIVU TV NOE
3. díl je k zhlédnutí zde v ARCHIVU TV NOE
4. díl je k shlédnutí zde v ARCHIVU TV NOE
5. díl je k shlédnutí zde v ARCHIVU TV NOE
6. díl je k shlédnutí zde v ARCHIVU TV NOE
7. díl je k shlédnutí zde v ARCHIVU TV NOE

 Více informací zde:
Upoutávka – Sedm Výprav Josefa Vágnera
TV NOE pořad Sedm Výprav Josefa Vágnera
Facebook TV NOE pořad Sedm výprav Josefa Vágnera


Stálá expozice „Velké africké transporty Josefa Vágnera“
v ZOO Dvůr Králové

Dne 26. 5. 2013 u příležitosti nedožitých 85. narozenin Ing. Josefa Vágnera byla slavnostně otevřena pro veřejnost stálá expozice „Velké africké transporty Josefa Vágnera“ v ZOO Dvůr Králové. Na instalaci této expozice se podílela Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových v úzké spolupráci se ZOO Dvůr Králové. Tímto by také chtěla naše nadace poděkovat zoologické zahradě za vytvoření nádherné vzpomínky na Josefa Vágnera.
Více se dozvíte zde v příspěvku nadace.

Lenka Vágnerová v nové expozici

Lenka Vágnerová v nové expozici

 TATO EXPOZICE BYLA VYBUDOVÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje